Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių reklama

2023-04-05
Reklamai.png

Reklaminių renginių organizavimo viešojoje įstaigoje Trakų ligoninėje tvarka

Informuojame, kad įmonės (kompanijos), kurios nori organizuoti reklaminį renginį viešojoje įstaigoje Trakų ligoninėje, turi pateikti prašymą administracijai.

Prašymą galite pateikti elektroniniu paštu info@trakuligonine.lt arba tiesiogiai atvykę į įstaigą.

Gavę prašymą su Jumis susisieksime per 5 darbo dienas ir paskirsime reklaminio renginio dieną. Viena įmonė įstaigos organizuojamame renginyje galės dalyvauti 1 kartą per mėnesį.

 

Atsakingas asmuo už reklaminių renginių organizavimą:

Teisininkė Indrė Gylytė

Elektroninis paštas – indre.gylyte@trakuligonine.lt

Telefono numeris – 8-(528)-55 814

 

Prašyme turi būti nurodyta ši informacija:

  • informacija apie reklamos davėją (pavadinimas, kontaktiniai duomenys);
  • reklaminio renginio pobūdis: ar renginys skirtas tik VšĮ Trakų ligoninės sveikatos priežiūros specialistams, ar ir kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASP įstaigos) sveikatos priežiūros specialistams;
  • siūloma reklaminio renginio data ir renginio trukmė;
  • kokios profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistams skirtas reklaminis renginys;
  • reklaminio renginio tema, numatomo (-ų) pranešimo (-ų) pavadinimas (-ai);
  • numatomos pateikti informacijos apie reklamuojamus vaistinius preparatus ar medicinos priemones (prietaisus) reklaminiame renginyje išsamus aprašymas (pvz.: vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma (stiprumo ir farmacinės formos nereikia nurodyti, jeigu numatoma teikti reklaminę informaciją apie visus registruotus vaistinio preparato stiprumus ir farmacines formas);
  • nurodomas pageidaujamas renginio formatas (renginys organizuojamas gyvai arba nuotoliniu būdu, naudojantis internetinių konferencijų platformomis).

Primename, kad reklaminio renginio metu pateikta informacija privalo būti tiksli, sąžininga, objektyvi ir išbaigta, kad reklamos gavėjas galėtų susidaryti savo nuomonę apie reklamuojamo vaisto gydomąsias savybes. Ji turi būti pagrįsta mokslinių tyrimų išvadomis bei vertinimais ir aiškiai tuos įrodymus perteikti. Taip pat turi nepažeisti galiojančius LR teisės aktų, apibrėžiančių reikalavimus vaistinių preparatų reklamai. Pageidautina, kad informacija būtų rengiama remiantis paskutiniųjų 5 metų mokslinių publikacijų išvadomis.

 

Reklaminių renginių organizavimo tvarka

© 2019m. VšĮ „Trakų ligoninė”. Mindaugo g. 17, LT-21114 Trakai. Telefonas: 8 (528) 55 785, El.paštas: info@trakuligonine.lt
Įstaigos kodas: 181383493, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.