Stebėtojų taryba

VšĮ Trakų ligoninės stebėtojų taryba

Stebėtojų taryba yra patariamasis organas ligoninės veiklos viešumui užtikrinti. Stebėtojų taryba analizuoja įstaigos administracijos veiklą, išklauso įstaigos administracijos parengtą metinės veiklos ataskaitą, dalyvauja įstaigos administracijos organizuotame konkurse padalinių bei filialų vadovų pareigoms užimti, pareiškia savo nuomonę steigėjui, turi kitų teisių ir pareigų, numatytų Stebėtojų tarybos darbo nuostatuose.

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. S1E–137 VšĮ Trakų ligoninės STEBĖTOJŲ TARYBOS nariais paskirti:

1. Stebėtojų tarybos pirmininkas  Aidas Kareiva– Trakų ligoninės gydytojas;

2. Zita Aniulienė – Onuškio seniūnijos seniūnė;

3. Irena Kalkienė – Čižiūnų socialinių paslaugų centro direktorė;

4. Irina Markevičienė – Trakų globos ir paramos centro direktorė;

5. Jūratė Juknienė-Stadalnykienė – VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji slaugos administratorė.

Trakų rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos nuostatai https://teisineinformacija.lt/trakai/document/61202

© 2019m. VšĮ „Trakų ligoninė”. Mindaugo g. 17, LT-21114 Trakai. Telefonas: 8 (528) 55 785, El.paštas: info@trakuligonine.lt
Įstaigos kodas: 181383493, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.