Būtinoji ir skubioji pagalba

Visiems pacientams, atvykusiems patiems ar atvežtiems greitosios medicininės pagalbos tarnybų į VšĮ Trakų ligoninės Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių, įstaiga pagal kompetenciją užtikrina (suteikia ir organizuoja) būtinosios (pirmosios ir/ar skubiosios) medicinos pagalbos teikimą.

 

Skubioji medicinos pagalba teikiama nedelsiant (1 kategorija), arba neatidėliotinai (2, 3, 4 kategorijos), kai dėl ūmių klinikinių būklių, nurodytų Lietuvos Respublikos sveiktos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicininės pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ su tolesniais pakeitimais Skubios medicinos pagalbos masto lentelės 4 skiltyje, gresia pavojus paciento ir/ar aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams.

Būtinosios pagalbos apimtį ir kategorijas nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas.

 

Būtinoji pagalba teikiama nemokamai:
• visiems nuolatiniams šalies gyventojams, neatsižvelgiant į jų draustumą;
• laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantiems ir teisėtai dirbantiems užsieniečiams;
• ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus jų draustumą patvirtinančius dokumentus – galiojančią E – kortelę arba vieną iš E formos (E 111, E 106, E 121) pažymų, arba kitą galiojančią sveikatos draudimo sutartį;
• užsieniečiams, ne ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus galiojančią sveikatos draudimo sutartį.

 

Gydytojui nustačius, kad paciento, atvykusio be siuntimo, būklė neatitinka būtinosios pagalbos kriterijų, sveikatos priežiūros paslaugos yra mokamos.

 

SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS MASTAS

 

 

 

 

© 2019m. VšĮ „Trakų ligoninė”. Mindaugo g. 17, LT-21114 Trakai. Telefonas: 8 (528) 55 785, El.paštas: [email protected]
Įstaigos kodas: 181383493, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.