Sveikinimas Šv. Velykų proga

kysis_1-1.jpeg

2024-03-01 Naujienos

Mieli pacientai ir lankytojai,

Skaidrumas yra viena pagrindinių Trakų ligoninės vertybių. Ją puoselėdami, kviečiame susipažinti su pagrindinėmis mūsų darbo nuostatomis, kuriomis siūlome Jums vadovautis bendraujant su ligoninės darbuotojais:

✓ Nesiūlykite jokių dovanų už darbuotojų atliekamas pareigas;

✓ Dovanos gali būti teikiamos ir priimamos tik oficialiai pagal įstatymus;

✓ Vadinamos „dovanos“, „lauktuvės“ ir kiti „atsidėkojimai“ vertinamos kaip kyšis – už tai kyla atsakomybė tiek duodančiajam, tiek imančiajam;

✓ Net pažadas, susitarimas, provokavimas, reikalavimas, siūlymas priimti kyšį ar toks tarpininkavimas jau yra laikomas nusikaltimu;

✓ Apie paliktas „dovanas“ mūsų darbuotojai privalo pranešti ligoninės vadovui arba ligoninės antikorupcijos komisijos nariams;

  • Jei susidūrėte Trakų ligoninėje su korupcija, kreipkitės į ligoninėje atsakingą asmenį: mob. tel. 8 64019461 arba elektroniniu paštu korupcija@trakuligonine.lt Administracijos patalpose III a. (303 kabinetas) • Sveikatos apsaugos ministerijos pasitikėjimo telefonu (+370 800 66004): arba elektroniniu paštu: korupcija@sam.lt • STT karštosios linijos telefonu (+370 5 2663333) arba elektroniniu paštu elektroniniu paštu: pranesk@stt.lt;

✓ Savo skaidriu elgesiu rodykite pavyzdį ir kitiems;

✓ Geriausia padėka – geras žodis, šypsena ar viešas atsiliepimas. Dėl to kviečiame nusipelniusiems gydytojams, slaugytojams ir sveikatos apsaugos darbuotojams dėkoti viešai, pasidalinant gražiausiais žodžiais savo socialiniuose tinkluose, naudojant grotažymę #AčiūMedikams. !


Pagalba.jpg

2024-02-27 Naujienos

Bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija skelbiame informaciją apie pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybas ir nukentėjusiems asmenims prieinamas paslaugas. 

Informacija apie  pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims pateikta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/pagalba-nuo-nusikalstamos-veikos-nukentejusiems-asmenims/.

Pagalbą teikiančių tarnybų sąrašą galite rasti čia: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/pagalba-nuo-nusikalstamos-veikos-nukentejusiems-asmenims/pagalba-teikiancios-tarnybos-2024-m/.

Informacinis leidinys nukentėjusiems asmenims


Be-pavadinimo.png

2024-02-21 Naujienos

Kviečiame tapti mūsų rėmėjais ir skirti Trakų ligoninei dalį sumokėto pajamų mokesčio. Jums tai papildomai nieko nekainuoja, o ligoninei paskirta mokesčių dalis bus panaudota ligoninės veiklos gerinimui. Mums tai labai svarbu.

Kaip pateikti prašymą skirti paramą skaitykite čia (https://www.vmi.lt/evmi/noriu-skirti-parama).

Būtina žinoti pildant prašymą:
Paramos gavėjo kodas – 181383493
Paramos gavėjo pavadinimas – Viešoji įstaiga Trakų ligoninė
Pildant FR0512 daugiau papildomų duomenų nereikia.  

Svarbu žinoti:

  • paramos gavėjams galima skirti 1,2 proc. nuo praėjusiais metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM);
  • Nuo 2022 m.  priimami tik elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) pateikti prašymai skirti paramą.
  • Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį gyventojai gali pateikti ne vėliau kaip iki  2024 m. gegužės 2 dienos

Dėl paramos skyrimo teiraukitės telefonu 8 67158969 arba el. paštu: buhalterija@trakuligonine.lt .


Apklausa.png

2024-02-14 Naujienos

Gerbiamas paciente,

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų įstaigą Jūsų sveikatos poreikiams tenkinti.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija siekia nustatyti pacientų pasitenkinimą nėščiosioms, pagimdžiusiosioms ir vaikams iki 7 metų teikiamomis ambulatorinėmis paslaugomis.

Maloniai prašome paskirti kelias minutes atsakyti į šią trumpą apklausą:

https://taw70j6othw.typeform.com/to/nXdVTWJV

Jūsų atsakymai padės geriau suprasti Jūsų poreikius ir nustatyti, kurių paslaugų sričių tobulinimui reikalingas didžiausias dėmesys. Jei turite kokių nors papildomų klausimų ar pageidavimų, prašome nedvejodami kreiptis į apklausa@gooliver.com.

Dar kartą dėkojame už jūsų laiką ir atsakymus.

Su geriausiais linkėjimais,

VšĮ Trakų ligoninės administracija

 

* Apklausa vykdoma Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kartu su UAB “Gooliver” rengiant Antrojo Šveicarijos finansinio įnašo Lietuvai „Motinos ir vaiko sveikatos priežiūros gerinimo“ programos galimybių studiją bei nustatant finansuojamų programos priemonių apimtį.


c5a1auktukas.png

2023-12-14 Naujienos

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis,  Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 15 straipsniu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 9 punktu ir Trakų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. S1-158 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąsias įstaigas Aukštadvario, Onuškio ir Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centrus prijungiant prie viešosios įstaigos Trakų ligoninės“ bei kitais teisės aktais buvo parengtas Viešųjų įstaigų Aukštadvario, Onuškio ir Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centrų ir viešosios įstaigos Trakų ligoninės reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizuojamos įstaigos:

  • viešoji įstaiga Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Aukštadvario PSPC), juridinio asmens kodas 181379790, juridinio asmens teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė: Skrebės g. 1B, Aukštadvaris, Trakų r. sav. Duomenys apie viešąją įstaigą Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centrą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
  • viešoji įstaiga Onuškio pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Onuškio PSPC), juridinio asmens kodas 181380045, juridinio asmens teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė: Daugų g. 2, Onuškis, Trakų r. sav. Duomenys apie viešąją įstaigą Onuškio pirminės sveikatos centrą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
  • viešoji įstaiga Rūdiškių pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – VšĮ Rūdiškių PSPC), juridinio asmens kodas 181379267, juridinio asmens teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė: Trakų g. 28, Rūdiškės, Trakų r. sav. Duomenys apie viešąją įstaigą Rūdiškių pirminės sveikatos centrą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – viešoji įstaiga Trakų ligoninė (toliau – VšĮ Trakų ligoninė), juridinio asmens kodas 181383493, juridinio asmens teisinė forma – viešoji įstaiga, buveinė: Mindaugo g. 17, Trakai, Trakų r. sav. Duomenys apie viešąją įstaigą Trakų ligoninę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

Pagal parengtas reorganizavimo sąlygas reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu, VšĮ Aukštadvario PSPC, VšĮ Onuškio PSPC ir VšĮ Rūdiškių PSPC prijungiant prie VšĮ Trakų ligoninės, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą nauju pavadinimu – viešoji įstaiga Trakų rajono sveikatos centras.

Nuo 2024 m. balandžio 30 d. visos VšĮ Aukštadvario PSPC, VšĮ Onuškio PSPC ir VšĮ Rūdiškių PSPC teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai viešajai įstaigai Trakų rajono sveikatos centrui.

Apie parengtas reorganizavimo sąlygas bus vieną kartą paskelbta viešai VĮ Registrų centro leidžiamame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“, įstaigų interneto svetainėse (www.aukstadvariopspc.ltwww.onuskiopspc.ltwww.rudiskiupspc.lt, www.trakuligonine.lt, www.trakai.lt) bei raštu pranešta visiems reorganizavime dalyvaujančių įstaigų kreditoriams.

Reorganizavimo sąlygos ir kiti reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatyti dokumentai ir informacija viešai skelbiami interneto svetainėse:

www.aukstadvariopspc.ltwww.onuskiopspc.ltwww.rudiskiupspc.lt, www.trakuligonine.lt, www.trakai.lt.

Reorganizavimo sąlygų aprašas


skausmo-diagnostika.jpg

2023-10-09 Naujienos

Trakų ligoninės skausmo diagnostikos ir gydymo kabinete, įsikūrusiame Mindaugo g. 13, pradedamos teikti ambulatorinės ir dienos stacionaro specializuotos skausmo gydymo paslaugos.

„Reaguodami į gaunamus pacientų prašymus, priėmėme sprendimą VšĮ Trakų ligoninėje įkurti Skausmo diagnostikos ir gydymo kabinetą. Jame bus konsultuojami ir gydomi pacientai su įvairiais lėtinio skausmo sindromais, kurių nepavyksta kontroliuoti kitais būdais.“ – teigia Trakų ligoninės direktorė Dangutė Mikutienė.

Šias paslaugas teikia gydytojas anesteziologas reanimatologas Aidas Kareiva, kuris turi didelę patirtį skausmo diagnostikos ir gydymo srityje. Gydytojas akcentuoja, kad kai žmogus kenčia skausmą, prastėja jo gyvenimo kokybė, nes skausmas sekina, todėl skausmą gydyti būtina. 

Ką šios paslaugos apima?

Pirmiausiai, pacientas konsultuojamas, tuomet gydytojas įvertina skausmą sukėlusias priežastis, diagnozuoja skausmo sindromus, peržiūri anksčiau taikytą gydymą vaistais, reabilitaciją, jei reikia, koreguoja gydymą. Jeigu skausmo numalšinti nepavyksta įprastinėmis priemonėmis, taikomos invazinės procedūros.

Kaip užsiregistruoti į konsultaciją?

Siuntimą šioms procedūroms skiria šeimos gydytojas arba gydytojas specialistas, kurios yra nemokamos.  Pacientai skausmo diagnostikos ir gydymo procedūroms kviečiami registruotis VšĮ Trakų ligoninės registratūroje ir telefonu 8 (528) 55 863.

Gydytojas Aidas Kareiva

 

 

 2023-10-09 Naujienos

 

VšĮ Trakų ligoninė informuoja, kad pacientams gali pasiūlyti daugiau operuojančių gydytojų konsultacijų. Ligoninės komandą papildė medicinos mokslų daktaras, profesionalus bendrosios chirurgijos ir abdominalinės chirurgijos gydytojas Gintautas Oleka. Didelę darbinę patirtį gydytojas įgijo dirbdamas skubioje ir planinėje chirurgijoje, stažavosi ir naujų operacijų metodų mokėsi Vokietijoje, JAV Lojolos universitete, Čikagoje ir kituose Europos chirurgijos profilio gydymo įstaigose.

Gydytojas konsultuoja ir atlieka pilvo laparoskopinės operacijas (tulžies pūslės, pilvo sienos išvaržos, kirkšnies išvaržos), atviras operacijas (bambos,  kirkšnies išvaržos), hemorojaus operacijas.

Turint šeimos gydytojo ar kito gydytojo siuntimą, registracija specialisto konsultacijoms vykdoma per išankstinę pacientų registraciją, telefonu 8 (528) 55 863 arba VšĮ Trakų ligoninės registratūroje.

Dr. Gintautas Oleka

 

 


Akių-vokų-operacijos.jpg

2023-08-10 Naujienos

VšĮ Trakų ligoninėje jau atliekamos ligonių kasų kompensuojamos akių vokų pakėlimo operacijos. Patyrusi gydytoja oftalmologė – mikrochirurgė Laura Arbatauskytė specializuojasi vokų chirurginės korekcijos, kataraktos chirurgijos srityse. Tobulina savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje bei periodiškai skaito pranešimus specialistams oftalmologine tematika. 

Informuojame, kad akių vokų pakėlimo operacija gali būti kompensuojama iš PSDF biudžeto tais atvejais, kai ji yra atliekama ne kosmetiniu tikslu, o pagal medicinines indikacijas. Nustatyti, ar yra medicininių indikacijų konkrečiai operacijai, gali tik gydytojas specialistas konsultacijos metu. Akių vokų korekcijos priskiriamos dienos chirurgijos paslaugai, po kurios pacientas išleidžiamas į namus.

Pacientams, kenčiantiems dėl užkritusių vokų, pirmiausia rekomenduojame kreiptis į savo šeimos gydytoją. Įvertinęs paciento sveikatos būklę, jis išrašys siuntimą gydytojo oftalmologo konsultacijai. Jeigu gydytojas oftalmologas nuspręs, kad operacija būtina – pacientui bus išduodamas siuntimas operacijai. Tokiu atveju Jums reikės atlikt papildomus tyrimus ir nesant kontraindikacijoms šeimos gydytojas nukreips Jus operacijai.

Primename, kad siuntimas nemokamai konsultuotis pas specialistus išduodamas ne pagal paciento norus, bet pagal poreikį, atsižvelgiant į nustatytą ligos diagnozę bei sveikatos būklę.

Privalomuoju sveikatos draudimu nedraustiems pacientas šios paslaugos teikiamos mokamai.

Registracija gydytojų specialistų konsultacijoms vykdoma telefonu 8 (528) 55 863,  VšĮ Trakų ligoninės registratūroje arba internetu.

 


© 2019m. VšĮ „Trakų ligoninė”. Mindaugo g. 17, LT-21114 Trakai. Telefonas: 8 (528) 55 785, El.paštas: info@trakuligonine.lt
Įstaigos kodas: 181383493, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.