VŠĮ TRAKŲ LIGONINĖS DARBO ORGANIZAVIMO AKTUALIJOS KARANTINO METU

Aku-20200422_101813.jpg

2020-04-23 Naujienos

Susiklosčiusi ekstremali situacija dėl COVID-19 negailestingai pakoregavo visų įstaigų ir organizacijų darbo organizavimo tvarkas, nusistovėjusias taisykles ir įpročius teko keisti kitais, o pati situacija iš visuomenės pareikalavo kantrybės, supratimo ir sąmoningumo.

Viena didžiausių naštų šiuo periodu tenka sveikatos priežiūros specialistams, kurie, nepaisydami sudėtingų sąlygų ir grėsmės jų pačių sveikatai ir gyvybei, sąžiningai ir profesionaliai atlieka savo pareigas. Medicinos sektoriaus darbuotojų stiprybė ir pašaukimas šio klastingo viruso akivaizdoje teikia vilties mums visiems, todėl visos VšĮ Trakų ligoninės administracijos vardu reiškiame nuoširdžią padėką visiems mūsų įstaigos sveikatos priežiūros specialistams už geranoriškumą ir besąlygišką atsidavimą darbui.

Tuo tarpu, kaip ir visose Lietuvos ligoninėse, taip ir VšĮ Trakų ligoninėje, ypatingų korekcijų prireikė įgyvendinant darbo organizavimo tvarką pagal reikalavimus, nustatytus karantino laikotarpiui ir galiosiančius iki karantino atšaukimo. Atsižvelgdami į šią sąlygą, siekiame suteikti informacijos gyventojams kai kuriais jiems aktualiais klausimais.

Visų pirma, norėtumėm pabrėžti, kad gyvenimas nesustojo nei pačioje ligoninėje, nei už jos ribų. Taip  pat, atsižvelgiant į tai, kad išlieka žmogiškasis faktorius, išlieka ir poreikis teikti visas gydymo paslaugas, žinoma, imantis visų specialiųjų atsargumo priemonių. Viena jų yra pacientų srautų reguliavimas, atskiriant dvi pacientų grupes – karščiuojančių ir nekarščiuojančių. Be to, pacientai iš kitų gydymo įstaigų, priimami tik su atliktu neigiamu PGR tyrimo atsakymu dėl COVID-19 ligos. Taip pat, kiekvienas pacientas, kuriam reikalinga taikyti stacionarų gydymą, privalo būti izoliuotas atskiroje palatoje, paimtas tyrimas dėl COVID- ligos ( buvo paimta 36 tyrimai ), gavus neigiamą atsakymą jis bus perkeliamas į reikiamą skyrių. Gavus teigiamą atsakymą, pacientas bus nukreipiamas į VUL SK, infekcinių ligų skyrių. Tokio atsakymo gavimas užtrunka 12–24 val. Pažymėtina, kad atsakymo laukimo periodu visa būtinoji pagalba asmeniui yra teikiama.

Ligoninėje toliau veiklą vykdo ir Akušerijos-ginekologijos skyrius. Kiekviena atvykusi nėščioji ar gimdyvė izoliuojama atskiroje palatoje Akušerijos-ginekologijos skyriuje, jai atliekamas tyrimas dėl COVID-19 ligos.

Be visų išvardintų priemonių, taikomų pacientams, minėtinos ir priemonės, taikomos visam ligoninės personalui. Ligoninės darbuotojai yra tiriami dėl COVID-19 ligos, iki šios dienos ištirti 181 asmenys. Tyrimai nuolat kartojami. Taip pat, kiekvieną rytą kiekvienam ateinančiam į darbą personalo darbuotojui privalomai matuojama kūno temperatūra. Atkreiptinas dėmesys, kad ligoninės darbuotojai yra aprūpinti asmeninės apsaugos priemonėmis, priklausomai nuo teikiamų paslaugų pobūdžio, pagal rekomenduojamus saugumo lygius.

Informuojame, kad ligoninės personalas yra aprūpintas būtinomis apsaugos priemonėmis. Respiratorių FFP2 ir vienkartinių veido kaukių esame įsigiję už 16 tūkst. eurų, kitų asmeninės apsaugos priemonių, tokių kaip vienkartiniai chalatai, pirštinės, kepuraitės, antbačiai ir kt., įsigyta už daugiau kaip 10 tūkst. eurų.

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie paramos ligoninės personalui ir besirūpinantiems gyventojų gerove: 1) UAB ,,Xeadex”: pirštinių – 600 vnt., kombinezonų – 70 vnt., vienkartinių chalatų – 50 vnt. Paramos vertė: 1070 Eur; 2) UAB „Intermodal Container Service“: respiratorių FFP2 – 1200 vnt. Paramos vertė 3309,71 Eur; 3) LAISVĖS TV; 4) UAB ,,Remeda” už pritaikytą nuolaidą remontuojant dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatą; 5) jau gautos asmeninės apsaugos priemonės ir iš valstybės ekstremalių situacijų rezervo. Taip pat dėkojame Trakų rajono savivaldybės merei Editai Rudelienei ir Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui Dariui Kvedaravičiui kurie nuolat papildo įstaigos rezervus asmeninės apsaugos priemonėmis.

Tikimės, kad visų mūsų susitelkimas bendram darbui ir visuomenės gerovei padės įveikti šio sudėtingo periodo iššūkius. Tam tikslui kviečiame visus norinčius ir galinčius paremti ir pervesti pajamų mokesčio dalį VšĮ Trakų ligoninei.

Aku 20200422_101813
SAl 20200408_145940
20200416_130628

VšĮ Trakų ligoninės direktorius  Antanas Česnulevičius


Foto.jpg

2020-04-02 Naujienos

Visi išgyvename sunkų metą, kai ištikti pandemijos, stojome į tikrą karą su mus užklupusiomis negandomis.

Priešakinėse šio nematomo, bet kupino pavojų fronto linijose yra medikai. Jie dirba negailėdami jėgų, nors ne visada turi pakankamai išteklių. Tačiau šioje žūtbūtinėje kovoje medikai nėra nei vieni, nei vieniši. Į pagalbą mums atskubėjo daug nepaprastai nuoširdžiai talkinančių įstaigų, įmonių bei tiesiog atskirų žmonių. Jų parama ir pasiaukojimas, kiekvieno iš jų ištiesta pagalbos ranka stiprina ir mūsų dvasią, ir realią pagalbą, kurios reikia visuomenei.

Nuoširdžiai dėkojame MB „Elektronikos arsenalas“ vadovui Giedriui Statulevičiui už apsaugos skydelius, „ Laisvės media group“, tarpininkaujant A. Tapino fondui – už antbačius, Trakų rajono savivaldybei už dezinfekcinį skystį, UAB „Rumida“ – už respiratorius. Esame sujaudinti bendrovės „Vilniaus baldai“ iniciatyva padovanoti Trakų ligoninei plaučių ventiliacijos aparatą, kuris labai reikalingas mūsų gydymo įstaigai. Tariame ačiū A. Bobinai už paskolintą patalpų dezinfekcijos aparatą, Trakų globos ir socialinių paslaugų centro direktorė I. Markevičienei – už paskolintą deguonies padavimo aparatą. Dėkojame A. Dailidėnienei už ligoninės kolektyvui iškeptus kibinus. Ačiū visiems už kupinus gerumo skambučius ir žinutes su palinkėjimais ir palaikymu, ačiū visiems, kurie supranta mūsų nelengvą darbą ir mus palaiko.

Esame kartu ir būsime kartu. Kartu mes stiprūs.

Nuotraukoje: VšĮ Trakų ligoninės direktorius Antanas Česnulevičius ir MB “Elektronikos arsenalas” vadovas Giedrius Statulevičius.

 

Antanas Česnulevičius Trakų ligoninės direktorius


mouth-guard-4963316_1920.jpg

2020-03-26 Naujienos

VšĮ Trakų ligoninė dėkoja UAB „Rumida“, kuri 2020-03-25 medicinos personalui padovanojo keliasdešimt respiratorių. Taigi, šiuo iššūkių kupinu laikotarpiu specialistai galės saugiai priimti pacientus.

Ačiū, UAB „Rumida“, už Jūsų nuostabią iniciatyvą.

 

Taip pat maloniai prašome tapti VšĮ Trakų ligoninės rėmėjais, paskiriant iki 1,2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.  Mokesčių administratoriaus būdas pateikti prašymus pervesti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio sumos (formos FR0512 3 versija) – prisijungiant prie Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemos, naudojantis elektronine bankininkyste.

Asmeniui, norinčiam suteikti paramą, reikėtų pasinaudoti savo elektroninės (internetinės) bankininkystės priemonėmis ir prisijungti prie VMI elektroninio deklaravimo sistemos. Paramą paskirsite, jeigu užpildysite ir pateiksite “Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms” formą (FR0512_v.3) pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytą tvarką (http://deklaravimas.vmi.lt ).

Kad kasmet nereiktų teikti prašymo siekiant paremti tos pačius paramos gavėjus, galima nurodyti maksimalų tęstinį 5 metų paramos laikotarpį.

Mūsų duomenys, kuriuos reikėtų nurodyti pildomoje formoje, yra:

–  E1 langelyje: 2 – Paramos gavėjas;

–  E2 langelyje: įmonės kodas – 181383493;

–  E4 langelyje nurodykite pajamų mokesčio dalį (1,2%);

– E5 langelyje nurodykite iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate mokesčio dalį.

 

Dėkojame už Jūsų paramą  ir gerumą.

 

VšĮ Trakų ligoninės direktorius Antanas Česnulevičius


demesio.jpg

2020-03-19 Naujienos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO VšĮ Trakų ligoninė informuoja, kad nuo kovo 16 dienos, Trakų ligoninėje ir Konsultacijų poliklinikoje:

  • VšĮ Trakų ligoninėje stacionarinės terapijos, chirurgijos-traumatologijos, akušerijos, gimdymo, ginekologijos, reanimacijos ir vaikų ligų būtinosios paslaugos teikiamos.
  • perorganizuojama veikla valdant pacientų srautus, infrastruktūrą bei materialinius ir žmogiškuosius išteklius;
  • atidedamos planinės operacijos, išskyrus pagalbą ir sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė;
  • atidedamos planinės hospitalizacijos dėl kitų diagnostinių ir gydomųjų paslaugų;
  • draudžiamas pacientų lankymas, išskyrus terminalinės (priešmirtinės) būklės pacientų ir vaikų iki 14 metų, tik gydančio gydytojo leidimu ir tik vienam asmeniui ribotą laiką ir atitinkantį epidemiologinės apsaugos reikalavimus;
  • atidedamos planinės konsultacijos, diagnostinės, profilaktinės ir gydomosios paslaugos, išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė;
  • atidedamos ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos;

Laikinai bus ribojamas naudojimasis pagrindiniu ligoninės įėjimu, taip pat ribojamas praėjimas pro Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių. Į Priėmimo-skubios pagalbos skyrių pacientai galės patekti kaip visada – pro šio skyriaus įėjimą, tik pabendravus ir atsakius į klausimus per telefonspynę, papildomai bus renkama epidemiologinė anamnezė. Įtariant galimą užsikrėtimą COVID-19, pacientui bus pasiūlyta laukti savo automobilyje. Jei pacientas neturės tokios galimybės, gali tekti laukti lauke (priklausomai nuo oro sąlygų), nuošaliau nuo kitų asmenų, arba nesant šioms galimybėms pacientas bus nukreiptas į specialų laukiamąjį – izoliatorių, kol personalas susisieks su 1808.

Šiuo metu reikia prisitaikyti prie naujų gyvenimo ir darbo sąlygų. Visiems būti budriems ir tolerantiškiems.

Raginame pacientus pirmiausiai konsultuotis su šeimos gydytoju.

Ką reikia žinoti apie saviizoliaciją:

 – asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija. Net jei žmogus tuo metu nejaučia jokių ligos simptomų, grįžęs iš užsienio kelionės turi izoliuotis savarankiškai namuose – nesilankyti viešose bei masinio susibūrimo vietose (pvz. parduotuvės), nevažiuoti viešuoju transportu, nepriimti svečių;

– vengti socialinių kontaktų, dažnai vėdinti, dezinfekuoti patalpas, laikytis rankų, čiaudulio, kosulio higienos reikalavimų;

– maistu ir kitais būtinaisiais poreikiais privalo pasirūpinti šeimos nariai. Jeigu tokios galimybės nėra, rekomenduojama maistą užsisakyti į namus arba paprašyti draugų, artimųjų, kad šie atvežę maisto produktus paliktų prie durų;

– saviizoliacijos laiką (14 d.) gyventojas privalo kasdien matuotis kūno temperatūrą, stebėti savo sveikatą;

– jei atsirastų koronavirusui būdingi simptomai (karščiavimas, kosulys, sunkesnis kvėpavimas), žmogus turėtų nedelsiant skambinti nemokama koronaviruso karštąja linija 1808, pranešti susirgimo aplinkybes ir vykdyti medikų nurodymus;

– tuo atveju, jei per 14 dienų izoliavimosi laikotarpį ligos simptomai nepasireiškia, šis asmuo toliau nelaikomas turinčiu susirgimo riziką ir gali grįžti į įprastą gyvenimą.

Daugiau informacijos dėl naujojo koronaviruso galima teirautis telefonu – 1808.

 

Mūsų tikslas – Jūsų ir Jūsų artimųjų sveikatos išsaugojimas!

VšĮ Trakų ligoninės direktorius Antanas Česnulevičius


virus-1812092_1920.jpg

2020-01-31 Naujienos

Nors Lietuvoje šiuo metu nei įtariamų, nei patvirtintų naujojo koronaviruso infekcijos atvejų nenustatyta, Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Ekstremalių situacijų operacijų centras (ESOC) toliau aktyviai imasi prevencinių veiksmų, siekiant apsaugoti žmones nuo galimų grėsmių. Taip pat aktyvuojami kitų institucijų Ekstremalių situacijų operacijų centrai.

Aktuali informacija: https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/prevenciniai-veiksmai-del-naujojo-koronaviruso-informacija-nuolat-papildoma


sausio2.jpg

2020-01-02 Naujienos

Šiandien rajono savivaldybės merės pavaduotoja Marija Puč ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Agata Mankeliūnienė aplankė vilniečius Gretą ir Dovydą, 2020-ųjų sausio 1-ąją susilaukusius sūnelio Eriko. Mažylis buvo pirmasis, savo skardžiu balseliu pasveikinęs Trakus – 2020 metų Lietuvos kultūros sotinę.

 Į Trakų ligoninės Akušerijos-ginekologijos skyrių būsimoji mamytė Greta atvyko Naujųjų išvakarėse ir laukė ateinant mažylio pagal visiškai natūralaus gimdymo principus. Beje, tai buvo viena iš priežasčių, kodėl gimdyti ir buvo pasirinkti Trakai. Be to, jauną, pirmojo vaikelio laukusią porą, sužavėjo puikios sąlygos gimdyvėms: jaukios vienvietės palatos, profesionalūs gydytojai, skyriaus personalas, nuoširdus dėmesys. Jie ligoninę buvo aplankę ne kartą, kol nusprendė, kad vaikelis gims čia, bet ne kurioje nors Vilniaus ligoninėje.

Pasak laimingos mamytės, sausio 1-ąją, 2 val.15 min. pagimdžiusios tvirtą berniuką, į visus jos pageidavimus buvo atsižvelgta, ji jautėsi puikiai ir todėl bemat užsimiršo vaikelio laukimo vargai.

Laimingiems tėveliams buvo padovanotas mažylio kraitelis, kuriame – reikiami daiktai ir su Trakų –2020 Lietuvos kultūros sostinės simbolika. Ypač jaunuosius tėvelius sujaudino mažutės vilnonės kojinaitės jų sūneliui, kurias numezgė Onuškio Donato Malinausko gimnazijos mokytojos. Mažylio susilaukusios Gretos žodžiais, Trakų ligoninės medikai nuoširdžiu, profesionaliu darbu tik patvirtina nuostatą, kad Trakai – tikra kultūros sostinė.

Jaunųjų tėvelių laime drauge pasidžiaugė ir Trakų ligoninės direktorius Antanas Česnulevičius, Akušerijos-ginekologijos skyriaus vedėja Vilija Variakojienė, šio skyriaus gydytojai ir personalo darbuotojai.

Pernai Trakuose gimė 304 kūdikiai. Įdomu tai, kad Trakų ligoninę gimdyti renkasi ne tik mūsų rajono, bet ir Vilniaus bei aplinkinių rajono gyventojos.

„Džiaugiamės, kad jau sausio 1-ąją Trakai sulaukė pirmojo čia gimusio mažylio. Tikimės, kad naujagimių krykštavimas bus gausus, džiaugsmingas visus 2020 metus, – sakė merės pavaduotoja M. Puč.

Nuotraukoje: Trakų ligoninėje sausio 1-ąją gimęs mažasis Erikas su tėveliais (centre) sulaukė ir dovanų, ir sveikinimų.

Sigitos Nemeikaitės nuotr.


300.jpg

2019-12-23 Naujienos

Adrian iš Šalčininikų – Trakų ligoninės Akušerijos-ginekologijos skyriuje gruodžio 20 d. gimęs 300-asis kūdikis. Pirmadienį  savivaldybės merė Edita  Rudelienė ir  Trakų ligoninės direktorius Antanas Česnulevičius su Akušerijos-ginekologijos skyriaus vedėja Vilija Variakojiene ir gydytoja Jolanta Dirsiene aplankė naujagimį, pasveikino mamytę palinkėdami gražių švenčių. Įteikė simbolinę dovaną, skelbiančią Trakus Lietuvos kultūros sostine, –  glaustinukę su „Trakai – Lietuvos kultūros sostinė 2020“  logotipu.

Mamytė džiaugėsi nuoširdžia medikų priežiūra, idealiomis sąlygomis. Šalčininkietė ir pirmąją šeimos atžalą gimdė Trakų ligoninėje.

Merė aplankė dar tris mažylių susilaukusias mamas: trakietę, lentvarietę ir vilnietę.

Visų naujagimių mamos, šiais metais pagimdžiusios Trakų ligoninėje, dovanų gauna trakietės dr. Lolitos Piličiauskaitės-Navickienės leidinį „Šeimos knygą“, kurioje patirtis tėveliams, auginantiems mažylį, perteikiama inovatyvia muzikine ir žodine forma. O kitais metais knygą pakeis simbolinė dovana, susijusi su Trakais – Lietuvos kultūros sostine 2020.

 „2018 metais Trakų ligoninėje gimė 306 mažyliai, 300-asis – gruodžio 25-ąją. Šiandien, gruodžio 23-iąją, mus pasveikino  303-ias naujagimis. Iki naujų metų dar yra daugiau negu savaitė“, – pasakoja A.Česnulevičius.


14455_6e9ea51b663ceb43414030b8657600ba-670x446.jpg

2019-07-10 Naujienos

Dėl sumažėjusių vaikų sergamumo srautų vasaros laikotarpiu, VšĮ Trakų ligoninė 2019-07-15 iki 2019-08-20 laikotarpiu išleidžia Vaikų ligų skyriaus personalą kasmetinių atostogų. Šiuo laikotarpiu sustabdyta asmens sveikatos priežiūros licencija minėtoms paslaugoms. Esant poreikiui, maloniai prašome pasirinkti kitą gydymo įstaigą. Artimiausia VšĮ Elektrėnų ligoninė, dirbą visą parą. Atvykus kreipkitės į priėmimą.

Viešosios įstaigos Trakų ligoninės administracijos informacija


© 2019m. VšĮ „Trakų ligoninė”. Mindaugo g. 17, LT-21114 Trakai. Telefonas: 8 (528) 55 785, El.paštas: info@trakuligonine.lt
Įstaigos kodas: 181383493, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.